Afspraak maken
Verandering doorgeven
Inschrijven
Nieuws | Tandarts Frank

Nieuws

 • Positieve geluiden na eerste algemene vergadering ledenraad
  true
  De eerste vergadering van de KNMT-ledenraad is een feit. Zowel deelnemers als bestuur kijken terug op een geslaagde eerste bijeenkomst, waarin een positieve sfeer en inhoudelijke discussies de boventoon voerden.  Read more »
 • KNMT presenteert jaaroverzicht 2017
  true
  De KNMT heeft haar jaaroverzicht 2017 gepubliceerd. Daarin staat waarmee de beroepsvereniging van tandartsen, orthodontisten en kaakchirurgen zich vorig jaar bezig hield. Read more »
 • Laatste 2 leden van de ledenraad bekend
  true
  Eric Röntgen zal de praktijkhoudende tandartsen uit de afdeling Utrecht Polderland in de KNMT ledenraad vertegenwoordigen en Thijs Janssen de tandarts-praktijkhouders uit Regio Oost. Daarmee is de ledenraad compleet. Read more »
 • ‘Tandarts voor orthodontie’ al na 1 jaar ingeburgerd
  true
  Een jaar na de komst van de titel ‘tandarts voor orthodontie’ is deze aanduiding behoorlijk ingeburgerd. Namen als beugeltandarts, tandarts-orthodontist of ortholoog lijken te zijn ingeruild voor de nieuwe aanduiding. Read more »
 • Kabinet presenteert nieuwe plannen voor de arbeidsmarkt
  true
  Het kabinet wil maatregelen treffen die de kloof tussen vaste contracten en flexibele arbeid moet verkleinen. Ze beoogt het voor werkgevers, zoals tandarts-praktijkhouders, aantrekkelijker te maken om een vast contract aan te gaan. Read more »
 • Europese studenten Tandheelkunde bijeen in Amsterdam
  true
  Van 8 t/m 13 april vond in Amsterdam een bijeenkomst van de EDSA, de European Dentist Students' Association, plaats. Zo'n 200 studenten uit 32 Europese landen bezochten de Amsterdamse tandheelkundefaculteit ACTA en spraken met elkaar over actuele thema's in de tandheelkunde. Read more »
 • KIMO stelt eerste 3 klinische praktijkrichtlijnen vast
  true
  Het Kennisinstituut voor de Mondzorg (KIMO) heeft haar eerste drie klinische praktijkrichtlijnen (KPR’s) vastgesteld. Het gaat om richtlijnen die te maken hebben met implantaten: voor de behandeling van peri-implantaire infecties en voor plaatsing van implantaatgedragen protheses in de boven- en onderkaak. Read more »
 • KNMT op Henry Schein Openhuisdagen 2018
  true
  De KNMT is vrijdag 20 en zaterdag 21 april aanwezig op de Openhuisdagen van Henry Schein in Almere. Dit jaar staan de Openhuisdagen volledig in het teken van kennis, kunde en interactie waarbij u meer te weten komt over nieuwe producten en actuele praktijkthema’s. Read more »
 • Bruno Loos: Rol tandarts bij vroegsignalering diabetes
  true
  De tandarts kan een rol spelen bij de vroegsignalering van diabetes, aldus Bruno Loos, ACTA-hoogleraar parodontologie, op 10 april op het Nationaal Congres Volksgezondheid 2018 in de Jaarbeurs Utrecht. Op verzoek van de KNMT sprak hij daar zorgverleners en beleidsmedewerkers in de zorg toe. Read more »
 • Overleg over taakherschikking vastgelopen
  true
  De KNMT heeft minister Bruins laten weten het te betreuren dat ANT en NVM zich hebben teruggetrokken uit het beoogde gezamenlijke overleg over taakherschikking. De KNMT was graag met hen tot een werkbare oplossing gekomen voor de problemen die het door de minister beoogde experiment met zich meebrengt. De KNMT pleit tegelijkertijd nogmaals uitdrukkelijk voor aanpassing van het experiment, ook bij de Tweede Kamer. Read more »