Afspraak maken
Verandering doorgeven
Inschrijven
Behandelingen | Tandarts Frank

Behandelingen

Graag zien we u regelmatig voor een periodieke controle. Tijdens dit bezoek nemen we de dagelijkse mondverzorging met u door, zodat uw gebit en mond gezond blijven. Indien nodig ondernemen we actie om de mondhygiëne te verbeteren.

Problemen

Indien er problemen in uw gebit worden geconstateerd, bespreekt de tandarts met u of extra behandeling nodig is. Ook vertelt de tandarts u over:

  • de te verwachten resultaten
  • de risico´s van een behandeling
  • het aantal behandelingen
  • en de duur van de behandelingen.
behandeling_afbeelding

Informatie

Informatie over behandelingen kunt u nalezen in de informatie over mondgezondheid, brochures en op www.allesoverhetgebit.nl.

Kleine ingrepen bespreken we direct met u en de behandeling volgt, indien nodig, op korte termijn. U kunt daarbij denken aan een eenvoudige gebitsreiniging of het plaatsen van een vulling. Bij uitgebreide behandelingen informeren wij u over de kosten. Desgewenst kan het behandelplan met de bijbehorende kosten schriftelijk worden vastgelegd. Wij doen dit in elk geval altijd voor behandelingen vanaf in overleg met patient euro. Na uw instemming voeren we de afgesproken behandeling uit. Dat kan over het algemeen binnen 10 werkdag(en).

Bijzondere behandelingen

Als bijzondere behandelingen nodig zijn, dan hoeft u niet zelf op zoek te gaan. Ik kan u verwijzen naar mijn collega´s voor onder meer Mondhygiëne / Kaakchirurgie / Orthodontie / Implantologie / Parodontologie / Gnatologie / maxillo faciale prothetiek.

Veiligheid

De informatie over uw gebit en de historie van de behandelingen slaan wij op in onze computer. Uiteraard is dit systeem goed beveiligd. Wij bewaren de gegevens minstens 15 jaar. Op uw (schriftelijk) verzoek kunnen we uw gegevens ook doorzenden naar een andere behandelaar.